Disclaimer

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie over DWG. Hoewel DWG er naar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, is het altijd mogelijk dat de informatie verouderd is door het verloop van de tijd, of ten gevolge van wetswijzigingen. Ons advies is om vooraf deskundig advies bij DWG in te winnen voordat u op basis van de informatie van onze website actie onderneemt. DWG is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover DWG geen controle heeft. DWG aanvaart geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke informatiebronnen.

DWG maakt voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website gebruik van persoonsgegevens. Informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en de wijze waarop uw privacy wordt beschermd, vindt u in het privacy reglement.

Privacy reglement

In dit privacy reglement informeren wij u over hoe er op de website van DWG wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover DWG geen controle heeft. Dit privacy reglement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden voor een specifiek doel, zoals het verzoek om informatie, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt en uitsluitend zullen worden gebruikt voor het omschreven doel.

U dient zich ervan bewust te zijn dat beheerders van internetpagina’s in staat zijn om allerlei gegevens over u te verzamelen, bijvoorbeeld middels het 'IP-adres' van uw computer. Voor zover DWG dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en verwerkt. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Cookies

Op de website van DWG wordt momenteel geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies.

Auteursrechten

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij DWG. Niets van deze deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van DWG.

Meer informatie aanvragen

DWG biedt u de service en resultaten waar u blij van wordt. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen of wilt u gelijk een afspraak maken. Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs.

Maak een afspraak

Waarom kiezen voor DWG?

Al vele kostenbewuste ondernemers hebben baat bij de uitstekende diensten en adviezen van DWG.

+

Kwaliteitswaarborg Register Belastingadviseurs

Doordat wij lid van deze beroepsorganisatie zijn, voldoet DWG bewezen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, deskundigheid en onafhankelijkheid.

+

Fiscaal Advies dat u veel oplevert

DWG geeft u graag de juiste adviezen en ondersteuning bij de uitvoering ervan.